HEM

AKTUELLT

KARTA

KONTAKTA

FAKTA

EKONOMI

HISTORIA

LÄNKAR

AKTUELLT

Breddning av Norrtullsgatan samt nya träd 2024/2025 »

Norrtullsgatan har inte mycket trafik men är en av de gator i Vasastan med mest gångtrafik. Förutom att vara en central gata i stadsdelen förbinder den Odenplan med den nya och växande stadsdelen Hagastaden. Staden planerar att ge mer plats för de gående genom att bredda gångbanan på vår sida och plantera nya träd på en del av Norrtullsgatan på vår sida om Odenplan. Byggstart planeras till 2024. Färdigställande planeras till 2025.

Läs mera hos Stockholms Stad >>

Renovering av gårdsbjälklaget »

En större renovering av gårdsbjälklag mot underliggande källarlokal var nödvändig och genomfördes under sommaren 2013 av entreprenören Lawab, efter föregående undersökning av konsultföretaget ZIZ. I samband med detta stensattes gården och fönstren i källarplanet mot gården byttes ut.

Balkonger »

Många medlemmar har länge varit intresserade av att sätta upp balkonger på huset. På den extra föreningsstämman 2013-11-27 beslutades med 20 röster för och 1 röst emot att anta balkonggruppens och styrelsens förslag om att bygga balkonger där så är möjligt. Balkonger kan sättas upp mot gårdssidan, där fastigheten har eftermiddags- och kvällssol samt utsikt över gröna gårdar och träd.

I januari 2014 lämnade vi in ansökan om byggnadslov för balkonger till Stadsbyggnadskontoret, avseende anpassade betongbalkonger i 3 olika storlekar beroende på placering.

Vald entreprenör för balkongprojektet var Balcona. Arbetet pågick under 2014/2015 och på våren 2015 stod balkongerna klara att tas i bruk. Hos oss har de ett gynnsamt och härligt söder- respektive västerläge.

Fyra lägenheter som kunde ha fått balkong valde att avstå och dessa positioner kan kompletteras vid senare önskemål från dessa eller framtida medlemmar. Balkongerna har rundade hörn samt är målade i samma färg som fönsterbågarna och smälter därigenom väl in med huset som helhet.

Försäljning av vinden »

Föreningen beslutade på en extra föreningsstämma i april 2010 om att sälja vår attraktiva råvind för ombyggnad till vindsvåningar.

Råvinden såldes i januari 2011 till byggherren Tribecagruppen AB som tillsammans med sin entreprenör RIMA Byggentreprenad AB byggt 2 st. fina lägenheter i fastigheten, 133 respektive 158 kvm BOA, vilka såldes under sommaren 2012. 

De nya vindsvåningarna har fått en fantastisk utsikt över grönområden och takåsar, vilket framgår av bilden. Försäljningen av råvinden har ytterligare stärkt föreningens ekonomi och möjliggjort amortering av föreningens lån samt därmed gett utrymme för de nu genomförda avgiftssänkningarna för medlemmarna.

 


Renoveringar »

2004/2005 genomfördes en mycket lyckad renovering av samtliga tre trapphus, tvättstugan samt entrén på Vidargatan 1.

Läs mera om våra renoveringar >>

Fastighetens tak renoverades och målades om under 2005, samt kompletteringsmålades i berörda delar i samband med byggnationen av vindsvåningarna 2011/2012.

Läs mera om våra renoveringar >>

 

 

 

 

 

 

 

 
Producerad av: TBR Consulting AB

 

 

BRF Kejsarkronan 13 © 2006-2024 • Org.nr. 716416-6402 • info@kejsarkronan13.se • Vidargatan 1, NB • 113 27 Stockholm

Bostadsrättsföreningen 
Kejsarkronan 13

Här finner du fakta, information och bilder från vår BRF i Stockholm. Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss i styrelsen.

DELA |